Policy

GEMONT yönetimi, tüm faaliyetlerinde,

  • Tüm yasal düzenlemelere, müşteri istek ve beklentilere uymayı;
  • Ürün ve hizmetlerin kalitesiyle oluşturduğu müşteri memnuniyeti seviyesini yükseltmeyi;
  • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği,  Çevre hedeflerine ulaşmayı, ürettiğimiz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumayı ve olumsuz etkileri en aza indirmeyi, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemleri almayı;
  • Vinç ve diğer ekipmanların, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını, kendi bünyesinde ve tek merkezli yaparak, çevresel etkileri kontrol altına alıp, ürün kalitesini ve iş güvenliğini arttırmayı;
  • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalması, hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yapmayı;
  • Personelin sürekliliğinin sağlanması sonucu, uzman ve kalifiye işgücü kullanarak, ürün kalitesi ve iş güvenliğini arttırmayı,
  • Tüm çalışanlarını en önemli değer kabul ederek, riskleri azaltmayı, sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıklarını bertaraf etmeyi;
  • Tüm çalışanlarının farkındalığı artırarak yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde aktif katılıma özendirmeyi;
  • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini gözden geçirerek, sürekli geliştirmeyi;
  • GEMONT personelinin ve GEMONT için çalışanların Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim sistem şartlarına uymalarını sağlamayı;

 

Müşterilerin amaçlarını paylaşarak, müşterinin ÇÖZÜM ORTAĞI olmayı,

 

şirket politikası olarak benimsemiştir.

 

Sadık AKMAN

Yönetim Kurulu Başkanı